Vi har i Johs. Rasmussen, Svebølle A/S  startet året op med at afholde 2 kursusdage for vores chauffører.

Det overordnede tema har været: “Sikker adfærd – nul arbejdsulykker”. Hvor vi er kommet rundt
om rigtige mange relevante emner.

Ved samme lejlighed har hvert enkelt chauffør fået lavet en kompetence-afklaring.

Kursusdagene er lavet i samarbejde med ZBC.