VI KAN TILBYDE

Johs Rasmussen Svebølle A/S kan tilbyde en bred vifte af transport og logistikløsninger.
Af transportløsninger kan f.eks. nævnes tankvognstransport, silotransport, betonelement transport og fødevaretransport.
Derudover er der også mulighed for tankudlejning.
Johs Rasmussen Svebølle A/S kan tilbyde individuelt tilpassede løsninger, herunder oplagring, tankvask og distribution.
Grundlaget for samarbejdet med kunden, tager udgangspunkt i en tæt dialog, hvorigennem vi løbende afdækker behovet, med henblik på at sikre den mest optimale
planlægning af transportydelsen i relation til kundens krav.

Hvis du ønsker yderligere information vedr. tankvognstransport, silotransport, betonelement transport eller fødevaretransport er du velkommen til at kontakte os.

Tankvognsdivision

Full load division