Vi støtter “Danmark planter “træer”

Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle & Ruth Rasmussen Fond vil gerne være med til at gøre en forskel for klimaet og har derfor valgt at støtte kampagnen:
”Danmark planter træer” med et beløb på 25.000 kr.

”Danmark planter træer” er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening , hvor man vil engagerer danskerne til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet ved at plante træer og rejse nye folkeskove i Danmark.

Man kan læse mere om den store klimakampagne på https://www.danmarkplantertraeer.dk/index.html. Samt man kan  se med på lørdag d. 14. oktober på TV2, hvor der er stort TV show fra kl 19.30.